Bayvantic Vet til hunde 10-25 kg

Bayvantic vet til hunde 10-25 kg, 4 pipetter

Lagerstatus: På lager

260,00 kr
Behandling af pelslus, myg, lopper og flåter

Lagerstatus: På lager

260,00 kr

Detaljer

Bayvantic er et spot-on middel til behandling og forebyggelse af lopper, pelslus og flåt hos hunde.

Der findes fire varianter tilpasset hundens vægtklasse.
Til hunde på 10-25 kg skal du anvende en pipette a 2,5 ml. En pakning indholder i alt 4 behandlinger.

Må bruges til alle hunde og hvalpe over 7 uger, der vejer mindst 1,5 kg.

Bayvantic Garanti: Bayvantic yder fuld tilfredshedsgaranti. Læs mere på www.bayvantic.dk/garanti


Bayvantic vet kan anvendes til:

 • Lopper: beskyt mod lopper og  loppebid
  Behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde. 
  Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatit.

 • Pelslus:
  Behandling af pelslus (Trichodectes canis)

 • Flåter: undgå flåbid
  Præparatet har en vedvarende dræbende og afvisende virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger).
  Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. 

 • Sandfluer, myg og stikfluer:
  En behandling har repellerende ("anti-blodsugende“) virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger), på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger. 

 Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg.

Se flotte, informative videoer om flåter, lopper og flåtmidler:

 

Dosering:

Bayvantic vet må kun bruges på huden.

Vægt          Dosering
Hunde på 1,5-4 kg     1 pipette a 0,4 ml
Hunde på 4-10 kg     1 pipette a 1,0 ml
Hunde på 10-25 kg     1 pipette a 2,5 ml
Hunde på 25-40 kg     1 pipette a 4,0 ml
Hunde på 40-60 kg     1 pipette a 6,0 ml
Hunde over 60 kg     En passende kombination af pipetter

1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin

 

Drægtighed og diegivning:

 Produktet kan anvendes under drægtighed og laktation. 

 

ikke anvendes af:

 • Katte:    Katte_må_ikke_bruge_Bayvantic
  Bayvantic vet må ikke anvendes til katte, da det er særdeles giftigt for dem og kan være livsfarligt på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at metabolisere visse stoffer inklusive permethrin. 
  For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. 
  Katte må ikke slikke på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker. 
 • Unge hvalpe:
  Hvalpe under 7 uger og 1,5 kg bør ikke behandles.  
 • Overfølsomhed:
  Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.
 
   

Bivirkninger:

I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed. Hundene kan vise adfærdsændring (uro, rastløshed, piben eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (opkastning, diarré, øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten, hvis hunden er følsom overfor permethrin.

Symptomerne er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

 

Forsigtighedsregler:

 • Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden.
 • Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden.
 • Tillad under ingen omstændigheder at behandlede hunde får adgang til nogen form for overfladevand i mindst 48 timer efter påføringen, da præparatet er skadeligt for organismer i vandet. 

Særlige forsigtighedsregler:

 • Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn).
 • Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn.
 • Opløsningsmidlet i Bayvantic® vet kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades. 

---

Udlevering: HV.
Pakninger: Bayvantic® vet pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml – 1,0 ml – 2,5 ml – 4,0 ml.
For yderligere information læs indlægssedlen. 
Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com, www.bayvantic.dk. December 2018.

Relaterede produkter

Hill's Prescription Diet Produkter

A.

Jeg bekræfter hermed, at mit dyr er blevet undersøgt af en dyrlæge, som anbefalede brugen af produktet på baggrund af den stillede diagnose.

B.

Jeg har læst og er indforstået med, at så længe mit dyr bliver fodret med produktet, er det tilrådeligt, at jeg opsøger dyrlægefaglig konsultation mindst hver 6. måned i forbindelse med brugen af produktet.

C.

Jeg har læst og er indforstået med, at jeg skal konsultere en dyrlæge øjeblikkeligt, hvis mit dyrs tilstand forværres på nogen måde under brugen af produktet.