Frontline Combo vet til katte og ilder, 6 stk

Frontline Combo til kat og ilder, 6 stk.

Availability: På lager

339,00 kr
Behandling af lopper, lus og flåter på katte

Availability: På lager

339,00 kr

Detaljer

Behandling og forebyggelse af lopper på dyret og i omgivelserne. Frontline Combo Vet er det eneste loppemiddel til kat, som har effekt på alle stadier af loppens livscyklus.

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. 

Dosering:

 • Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml.  
 • OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. 
 • Andre dyr i husholdningen bør også behandles med et passende produkt.

Frontline Combo Vet. anvendes til:

 • Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. 
 • Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til  4 uger hos kat og ilder. 
 • Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til  6 uger hos kat. 
 • Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos ilder og 2 uger hos kat. 
 • Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. 
 • Mindste behandlingsinterval er 4 uger. 
 • Kan anvendes til drægtige katte. 

ikke anvendes til:

 • Må ikke anvendes til katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. 
 • Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede katte. 
 • Må ikke anvendes til kaniner.
 • Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering.
 • Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne 

Administrationsmåde:

 • Til udvortes brug. 

Bivirkninger:

 • Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt  generel kløe og hårtab. 
 • Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. 
 • Hvis katten kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. 
 • Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). 

Forsigtighedsregler:

 • Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. 
 • Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. 
 • Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. 
 • Undgå at katte slikker på behandlingsstedet, og at katte slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. 
 • Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. 
 • Undgå at få produktet i kontakt med mund og øjne. 
 • Vask hænderne efter brug. 
 • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. 
 • Katte eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. 

Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren.

Se endvidere brugsanvisning på pakningen eller i produktresuméet på Frontline.

Pakninger: Æske 6 pipetter: 0,5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics.

Relaterede produkter

Hill's Prescription Diet Produkter

A.

Jeg bekræfter hermed, at mit dyr er blevet undersøgt af en dyrlæge, som anbefalede brugen af produktet på baggrund af den stillede diagnose.

B.

Jeg har læst og er indforstået med, at så længe mit dyr bliver fodret med produktet, er det tilrådeligt, at jeg opsøger dyrlægefaglig konsultation mindst hver 6. måned i forbindelse med brugen af produktet.

C.

Jeg har læst og er indforstået med, at jeg skal konsultere en dyrlæge øjeblikkeligt, hvis mit dyrs tilstand forværres på nogen måde under brugen af produktet.