Effipro kat, 4 pipetter

Effipro kat, 4 pipetter

Lagerstatus: På lager

139,00 kr
Spot-on loppe og flåtbehandling til kat

Lagerstatus: På lager

139,00 kr

Detaljer

Spot-on loppe og flåtbehandling til katte.

1 pipette indeholder 0,5 ml. fipronil-baseret middel mod lopper og flåter.

Pipetten er en drop-stop pipette, der gør det nemt at tildele produktet og sikrer, at der ikke går noget til spilde, når produktet skal påføres huden. Behandling gentages én gang om måneden (hver 4. uge).Effi-pro kat kan anvendes til:

 • Behandling af loppeangreb og flåtangreb:
  Den insekticide effekt overfor nye infestationer med voksne lopper persisterer i optil 8 uger.
  Præparatet har en persistent acaricidal virkning på flåter i op til 2 uger hos kat.


Præparatet bør ikke anvendes til:

 • killinger under 2 måneder og/eller under 1 kg legemsvægt
 • syge eller afkræftede dyr
 • kaniner

Drægtighed og diegivning: Der er ikke foretaget undersøgelser på drægtige og lakterende hunkatte. Præparatet må kun anvendes under drægtighed og laktation i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. 


Forsigtighedsregler for dyret:

 • Præparatet er kun til udvortes brug.
 • Undgå kontakt med dyrets øjne. 
 • Præparatet bør ikke anvendes på sår eller beskadiget hud. 
 • Det er vigtigt at sikre sig at præparatet appliceres på et område, hvor dyret ikke kan slikke det af og at sikre, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen.
 • Badning med vand inden for 2 dage efter behandling med præparatet bør undgås. Ugentlig badning i vand i et minut, reducerer varigheden af den insekticidale virkning overfor lopper med en uge. 


Forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet:

 • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Derfor bør kontakt med mund, hud og øjne undgås. 
 • Undgå at indholdet kommer i kontakt med fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og vand. 
 • Dyr og mennesker med kendt overfølsomhed over for fipronil eller hjælpestoffer bør undgå kontakt med præparatet. 

 

Bivirkninger:

 • Hvis dyret slikker sig på applikationsstedet, kan en kort periode med udtalt savlen ses, primært grundet hjælpestofferne. 
 • Blandt de meget sjældne bivirkninger, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. 
 • Undtagelsesvist er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) og opkastning observeret.

 

Pakninger:

Æske med 4 pipetter og æske med 24 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml, 4,02 ml. Priser kan ses på medicinpriser.dk. Produktresuméet kan rekvireres i sin fulde længde fra Virbac eller hentes på www.virbac.dk.

Andre har også købt

Relaterede produkter

Hill's Prescription Diet Produkter

A.

Jeg bekræfter hermed, at mit dyr er blevet undersøgt af en dyrlæge, som anbefalede brugen af produktet på baggrund af den stillede diagnose.

B.

Jeg har læst og er indforstået med, at så længe mit dyr bliver fodret med produktet, er det tilrådeligt, at jeg opsøger dyrlægefaglig konsultation mindst hver 6. måned i forbindelse med brugen af produktet.

C.

Jeg har læst og er indforstået med, at jeg skal konsultere en dyrlæge øjeblikkeligt, hvis mit dyrs tilstand forværres på nogen måde under brugen af produktet.