Effipro Spray 250 ml

Effipro Spray 250 ml

Lagerstatus: På lager

180,00 kr
Flåt-, lus- og loppespray til hund og kat

Lagerstatus: På lager

180,00 kr

Detaljer

Effipro Spray til behandling af loppe, lus og flåtangreb hos hunde og katte. Sprayen må endda anvendes til hvalpe og killinger

Den insekticide effekt overfor nye infestationer med voksne lopper persisterer i op til 6 uger hos katte og optil 3 måneder hos hunde, afhængig af parasitbelastningen i omgivelserne.

Præparatet har en persistent acaricidal virkning i optil 4 uger på flåter, afhængig belastningen i omgivelserne.

Dosering af Effi-Pro Kutanspray med fipronil:

Spray ned langs dyrets ryg. For at fugte pelsen ned til huden, påføres 3 til 6 ml per kg legemsvægt afhængig af pelsens længde. Dette svarer til 2 til 4 pumpeslag per kg legemsvægt for 250 ml flasken.  


Præparatet bør ikke anvendes til:

 • syge eller afkræftede dyr
 • kaniner

Drægtighed og diegivning: Der er ikke foretaget undersøgelser på drægtige og lakterende hunhunde/hunkatte. Præparatet må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. 


Forsigtighedsregler for dyret:

 • Må kun anvendes til udvortes brug.
 • Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. 
 • Undgå kontakt med dyrets øjne. 
 • Undgå at spraye direkte på beskadiget hud. 
 • For at opnå optimal virkning, bør dyrene ikke bades eller vaskes to dage inden behandling med præparatet. 
 • Undgå, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen. 
 • Behandlede dyr bør holdes væk fra ild eller andre varmekilder.


Forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet:

 • Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder og øjne. Derfor bør kontakt med mund og øjne undgås. 
 • Dyr og mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider og alkohol bør undgå kontakt med præparatet. 
 • Undgå at indholdet kommer i kontakt med fingrene. Behandlede dyr bør ikke håndteres før pelsen er tør, og børn bør ikke lege med behandlede dyr før pelsen er tør. Det anbefales derfor, at dyrene ikke behandles i løbet af dagen, men bør behandles tidlig aften. 
 • Dyr bør sprayes udendørs eller i et velventileret rum.

 

Bivirkninger:

 • Hvis dyret slikker sig, kan en kort periode med udtalt savlen ses, primært grundet hjælpestoffernes karakter. 
 • Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner som kløe og hårtab. 
 • Undtagelsesvist er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) og opkastning eller luftvejssymptomer observeret. 

Pakninger:

Spray: 100 ml og 250 ml. Produktresuméet kan rekvireres i sin fulde længde fra Virbac eller hentes på www.virbac.dk.

Andre har også købt

Hill's Prescription Diet Produkter

A.

Jeg bekræfter hermed, at mit dyr er blevet undersøgt af en dyrlæge, som anbefalede brugen af produktet på baggrund af den stillede diagnose.

B.

Jeg har læst og er indforstået med, at så længe mit dyr bliver fodret med produktet, er det tilrådeligt, at jeg opsøger dyrlægefaglig konsultation mindst hver 6. måned i forbindelse med brugen af produktet.

C.

Jeg har læst og er indforstået med, at jeg skal konsultere en dyrlæge øjeblikkeligt, hvis mit dyrs tilstand forværres på nogen måde under brugen af produktet.